Latgales dati

2021. gada 30. oktobris

2021. gada 30.oktobrī Daugavpils Universitātes Humanitāro un sociālo zinātņu institūta Reģionālo studiju centra “Latgales Pētniecības institūts” pētnieki Tatjana Bogdanoviča un Uldis Vanags Latvijas Zinātnes padomes zinātnieku individuālā Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekta lzp-2020/2-0136 “Latgales baltvācieši sociāli etnisko attiecību kontekstā: 17. – 20.gs. sākums” (projekta vadītāja – pētniece Alīna Romanovska) ietvaros piedalījās zinātniskajā seminārā “Vāciešu kultūras mantojums Žečpospolitā” Polijas pilsētā Bidgoščā. Semināra laikā tika apspriesti gan teorētiskie jautājumi: etniski sociālo procesu un starpetnisko attiecību izpētes metodoloģija un avotu pētniecības problēmas. Semināra dalībnieki iepazīstināja klātesošos ar savu pētījumu rezultātiem. Tatjana Bogdanoviča uzstājās ar ziņojumu par Dinaburgas Jezuītu arhīva informatīvo potenciālu starpetnisko attiecību izpētē, savukārt Uldis Vanags stāstīja par 19. gadsimta juridisko dokumentu izmantošanu etnisko procesu pētniecībā, ka arī iepazīstināja ar projekta “Latgales baltvācieši sociāli etnisko attiecību kontekstā: 17. – 20.gs. sākums” gaitu un rezultātiem. Semināra laikā izdevās nodibināt kontaktus ar Bidgoščas Universitātes viduslaiku un jauno laiku speciālistiem un apspriest turpmākās sadarbības iespējas.

Papildu informācija par semināru:
Tatjana Bogdanoviča,
tatjana.bogdanoviča@du.lv
Papildu informācija par projektu:
Alīna Romanovska
alina.romanovska@du.lv

Dc3916d0ad26d84a54898ae6f0fc68ac46d904f0
80ac661eefad4755598599f16b074ec60f0e6723
10653f2a4851f652556b56390ddc4431523d68e8
803933b87b73625ea8fd05a6ca973513ce3cf4cb
E10e81b9019d1ae15c472bdcd7fea923c7fcd7c2