Latgales dati

1945. gada 2. augusts

Daugavpils ebreju draudzei pilsētas izpildkomitejas sēdē tika nolemts piešķirt Otrā pasaules kara laikā daļēji nopostīto Kadiš sinagogas ēku Cietokšņa/Lāčplēša ielā 38/33. Draudze to izremontēja tikai 1945. gada beigās, pateicoties draudzes locekļu ziedojumiem.
Līdz ar telpu iegūšanu 1945. gada augustā tika uzsākts arī Daugavpils ebreju draudzes reģistrēšanas process Reliģisko kulta lietu pārvaldē (RKLP). Tā paša gada oktobrī draudze jau saņēma atļauju no RKLP pilnvarotā V. Šeškena izgatavot savu zīmogu, lai gan reģistrēta tā krietni vēlāk – 1947.gada 21. novembrī, bet tipveida līgums par sinagogas ēkas nodošanu draudzes lietošanā noslēgts vien 1949. gada februārī.
Pirms tam 1944.gada septembrī pilsētas 48 ebreji lūdza Daugavpils pilsētas izpildkomitejai nodot atpakaļ draudzes pārziņā saglabājušos Lielās sabiedriskās sinagogas ēku (Lāčplēša ielā 39). Tomēr tā kā Daugavpils pilsētas izpildkomitejas Fizkultūras un sporta komiteja bija vērsusi uzmanību uz to, ka neviena no Daugavpils skolas zālēm nav derīga fizkultūras nodarbībām un ēka Lāčplēša ielā 39 būtu šim mērķim atbilstoša, tad tika izlemts par labu sporta zāles ierīkošanai tajā. Par formālo atteikuma iemeslu kalpoja apstāklis, ka ēka ar 2000 cilvēku ietilpību nevar tikt nodota 48 cilvēku lietošanā, un draudzes iebildums par lielo skaitu ebreju, kuri drīzumā bija gaidāmi atgriežamies Daugavpilī, netika ņemts vērā.
Mūsdienās šajā adresē iekārtots muzejs "Ebreji Latvijā".

Atsauces