Latgales dati

1931. gada 28. februāris

Iesniegtie saraksti
Saraksts pēc laikraksta " Latgales ziņas" versijas:
Nr. 1 — žīdu sociāldemokrātu «Bunda» saraksts ar deputātu Maizeli priekšgalā;
Nr. 2 — progresīvo strādnieku un bezdarbnieku — K. Belevics,
Nr. 3 — latv. sociāldemokrātu, profes. savienību un kulturelo organizāciju saraksts — K. Būmeistars,
Nr. 4 — latgaliešu progres. tautas apvienība — J. Pabērzs,
Nr. 5 — latg. tirgotāju un rūpnieku savienības— A. Kopelovskis,
Nr. 6 — latg. katoļukopējais sar. — Vizulis,
Ns 7 — apvienotais latg. inteļigento darbinieku — J. Volonts,
Ns 8 — sionistu organizācija «Histadrats» — M. Glinterniks,
Nš 9 — Gajoka vecticībnieku draudze — Gorkins,
Ns 10 — vāciešu saraksts ar inž. E. Zinkeli priekšgalā,
J>ft 11 — latvju karavīru un pilsoņu apvienotais sar. ar pulkvedi T. Kalniņu priekšgalā,
Ns 12 — polu Savienības Latvijā un citu Daugavpils organizāciju poļu katoļu sar.—Lavrinovičs, Veržbickis,
Ns 13 — Nomnieku un sīktirgotāju sar —Gamze,
Ns 14—žīdu amatnieku biedrības sar. — Ravdins,
Ns\s Daugavpils tirdzniecības un rūpniecības sabiedrības — Ribuš.
Ns 16 — židu nacionālo bezpartejisko grupas — Gurvics,
Ns 17 — «Agudas un Ceire —Agudas Izracis» organizācijas — Grein,
Ns 18 — Baltkrievu strādnieciskais —Bartkevics,
Ns 19 —strādnieku saraksts — Jeršovs,
Ns 20 —Daugavpils žīdu namīpašnieku grupas— Fains,
Ns 21 — apv. vecticībnieku —Kaļistratovs,
Ns 22 — Daugavpils latvju progresivais bloks — Pūriņš,
Nš 23 —Daugavpils neatkarīgo kreiso un pils. org. — Stankevics,
Nš 24 — Vienīgais krevu pareizticīgo draudžu un sabiedrisko organizāciju saraksts —Astachovs,
Ne 25 — bezpart. žīdi — M. Okun.%
Nš 26 — apvien. sionistu - sociāldemokrāti — Gordins, Zands,
Nš 27 — apvienoto kristīgo vecticībnieku — dep. S. R. Kirilovs
Ns 28 — no kara un 18. marta 1920. g. likuma cietušo saraksts ar J. Gailīti priekšgalā.

Uz 60 pilsētas domnieku amatiem tīko pavisam 726 kandidāti.

Atsauces
  • “Kandidātu saraksts pilsētas domes vēlēšanām.” Latgales Ziņas. 1931. 6. marts.