Latgales dati

2021. gada 15. augusts

2021. gada 15. – 21. augustā Daugavpils Universitātē Latvijas Zinātnes padomes projekta “Latgales baltvācieši sociāli etnisko attiecību kontekstā: 17.gs. – 20.gs.sākums” (lzp-2020/2-0136) ietvaros norisinājās starptautiskā zinātniskā vasaras skola “Vācbaltiešu kultūras mantojums Latgalē 16.- 20. gadsimtā”. Jaunajiem zinātniekiem – doktorantiem un maģistrantiem no Latvijas un ārzemēm – tika piedāvātas metodoloģiski un tematiski daudzveidīgas nodarbības. Uzmanības centrā bija trīs problēmjautājumi:
- vācbaltiešu kultūras mantojums Latgalē;
- sociāli etnisko attiecību pētniecības problēmas Latvijā un ārzemēs;
- avotu pētniecības problēmas.
Skolas ietvaros tika pievērsta īpaša uzmanība heraldikas un ģenealoģijas studijām, starpetniskajām un starpkonfesionālajām attiecībām, dažādu nacionālo grupu attiecībām ar kultūrvidi, sabiedrību un valsti 16.-20. gadsimtā, kā arī pārrobežu procesiem Latgales teritorijā.
Jaunajiem zinātniekiem bija iespēja piedalīties 13 lekcijās un 3 semināros par minētajām tēmām. Skolas dalībnieki izrādīja lielu interesi par visām tēmām, uzdeva daudz jautājumu un aktīvi iesaistījās diskusijās pēc katras nodarbības. Īpaši pozitīvi jaunie zinātnieki vērtēja iespēju iepazīties ar Latgales kultūrvidi klātienē, piedaloties lauka pētījumos Krāslavā, Aglonā un Daugavpilī, kur tika pētītas Latgales vācbaltiešu kultūrvietas.
Vasaras skolā piedalījās 26 docētāji un studenti no Latvijas, Ukrainas, Baltkrievijas, Kazahstānas un Polijas, un tas ir pirmais šāda veida pasākums, kas aktualizē Latgales vācbaltiešu kultūras mantojuma izpētes svarīgumu multikultūras vidē. Vasaras skola sniedza iespēju gan doktorantiem un maģistrantiem, gan docētājiem veidot jaunus zinātniskus kontaktus, padziļināt zināšanas ne tikai Latgales vācbaltiešu kultūras mantojuma apzināšanas problemātikā, bet arī multikultūras vides īpatnību analīzē diahronajā aspektā.

Papildu informācija:
Projekta vadītāja Dr. Alīna Romanovska
alina.romanovska@du.lv

Dc3916d0ad26d84a54898ae6f0fc68ac46d904f0
F35a76a48c79db0f9e5ccb0a03f80a8cf723ce35
C7762b367d935059926be86602269f66ddfb53b7
512cfa5827e015c036e4142cc6adddb022eb46f0
76389eabff7964f62ef997afa7b6eb6107578885
7b78ce0f9133d9ec7e7bcf2e79b8ec5fc7cc83a0
62d434f8b99c6a4276f978dabd5771ac217dc37f
40c098799e0783bbc6f543dab053da40260c299a
8065195bd71e7b80ae61d101430a9c164e0c1842