Latgales dati

1938. gada 2. februāris

Šī datuma preses ziņa
Valdības pieņēma likumu par nekustamā īpašuma atsavināšanu Rēzeknes pilsētā Rēzeknes . 1. pamatskolas gruntsgabala
paplašināšanai saimniecības ēkas celšanai, rotaļu laukuma un košuma dārziņa ierīkošanai.
Atsavināšana ļāva veikt pārbūves darbus. 1936.–1937. gadā pēc inženiera Jāņa Cīruļa (1880–1941?) projekta tika realizēti plaši skolas pārbūves darbi, kuru kopējās izmaksas sasniedza 140 000 latu. Būvdarbu laikā būtiski paplašināja skolas ēku (izbūvēja jaunu piebūvi), izveidoja jaunu saimniecības ēku, rotaļu laukumu un dārzu.

Atsauces
  • “Atsavināts īpašums skolas vajadzībām.” Jaunākās Ziņas. 1938. 2. februāris.
0287ebee0325a5216c530c7c727f13d4c8911575