Latgales dati

1939. gada 16. oktobris

Rīkojums

Pamatojoties 112 iekšlietu ministra rīkojumu par noliegumu iznomāt bez atļaujas tos dzīvokļus un veikala telpas, kurus līdz šim nomāja izceļojušie vācieši, uzdodu visiem Daugavpils pilsētas namsaimniekiem atbrīvojošos dzīvokļus un veikala telpas pieteikt Daugavpils prefektūrā, izpildot anketi, kura minētā vietā saņemama sākot ar š. g. 17. oktobri, pīkst. 10. Par šī rīkojuma neizpildīšanu draud sods.
J. Krīgens, Daugavpils prefekts.
Daugavpili, 1939. g. 16. oktobri.
***
Paziņojums
Paziņoju, ka aizceļojošo vāciešu atbrīvotos dzīvokļus un veikala telpas var noīrēt tikai ar manu atļauju, kamdēļ reflektantiem uz dzīvokli vai veikala telpām jāizpilda attiecīga anketē, kura saņemama Daugavpils prefektūrā sākot ar š. g. 17. oktobri pīkst. 10.
J. Krīgens, Daugavpils prefekts.
Daugavpilī, 1939. g. 16. oktobri.
Attiecīgi rīkojumi tika izdoti arī citās Latgales pilsētās.

Atsauces
  • “Rīkojums.” Daugavas Vēstnesis. 1939. 16. oktobris.