Latgales dati

1930. gada 25. februāris

"Gadi pagāja, kamēr mēs sasniedzām iespējamību, ievēlēt pirmo latviešu pārstāvi vietējā ev -lut. baznīcas padomē, kuraa gan piederēja pie Jelgavas konsistorijas, bet kuru pārvaldīja 12 no visas baznīcas draudzes locekļiem ievēlēti padomes locekli.
Toreizējo latviešu cenšanās iekļūt baznīcas padomē par locekļiem nebija lai gāztu vāciešus. Nebūt nē. To arī mēs vēlāk pierādījām, kad latviešiem bij padomē pārsvars. Mēs atstājām
vāciešus, ar kuru saimniecību mēs bijām pilnīgi apmierināti, art tālāk saimniekot, tikai zem mūsu kontroles un tikai retos svarīgos gadījumos, kā jauna mācītāja vēlēšanās (toreizējie mācītāji
visi bija vācu tautības), uzlikām savu negrozāmo veto."

Atsauces
  • “Jāņa Jutta piemiņai.” Latgales Ziņas. 1930. 7. marts.