Latgales dati

2021. gada 15. jūlijs

15. jūlijā Domes sēdē deputāti pieņēma lēmumu slēgt nodomu protokolu ar Krievijas Federācijas ģenerālkonsulātu par memoriāla Dubrovina parkā renovāciju.

Nodomu protokolā ir atrunāts, ka memoriāla renovācijas darbus apmaksās Krievijas federācija. Krievijas Federācijas ģenerālkonsulāts konkursa kārtībā noteiks arī renovācijas darbu izpildītāju.

Atsauces