Latgales dati

1940. gada 16. jūlijs

Izglītības ministra biedra rīkojums: Nodibinu Rēzeknē valsts pedagoģisku institūtu ar nosaukumu Rēzeknes valsts pedagoģiskais institūts, skaitot ar š. g. 16. jūliju.
Daugavpils un Rēzeknes valsts sko-lotāju institūta 3., 4., 5. un 6. klases audzēkņiem atļauts iestāties bez pārbaudijuma Rēzeknes valsts pedagoģiskajā institūtā, kā arī dzīves vietai tuvāko ģimnāziju vai komercskolu attiecīgajās klasēs.
Rēzeknes valsts pedagoģiskajam institūtam nodots Daugavpils un Rēzeknes institūta inventārs un arhīvs.
1947. gadā institūta ēkā darbību uzsāka Rēzeknes Pedagoģiskā skola (1947–1956), vēlāk Rēzeknes internātskola (1956–1987), ko 1987. gadā atkal pārdēvēja par Rēzeknes Pedagoģisko skolu (1987–1991). Pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas atjaunoja arī Rēzeknes Skolotāju institūtu (1991–1995), bet 1995. gadā to iekļāva Rēzeknes Augstskolas sastāvā kā Rēzeknes Augstskolas Pedagoģisko fakultāti.

Atsauces
  • “109. rīkojums.” Valdības Vēstnesis. 1940. 17. jūlijs.