Latgales dati

1868. gada 14. aprīlis

Dievkalpojums notika Lieldienu 3.dienā. Norises vieta - vecās pils ēdienzāle. Tolaik bija uzbūvēta jau jaunā pils.
Dievkalpojumu vadīja Daugavpils mācītājs K.Griners, kurš pasākumu aprakstīja laikarakstā "Latviešu Avīzes".
Līdz tam pastāvēja doma par luterāņu baznīcas celtniecību netālajos Pieniņos, kur pastāvēja luterāņu kopiena. Tā izveidojās pēc tam, kad Pieniņu muiža tika izrentēta kādam saimniekam no Neretas, kurš ataicināja līdzi uzraugus, mežsargus, amatniekus. Tad sekoja dzimtbūšanas atcelšana un poļu dumpis, tāpēc muižai vajadzēja jaunus strādniekus, kas atbrauca no Kurzemes. Tā paplašinājās luterāņu draudze līdz 1000 locekļiem.
Turpmāku Pieniņu draudzes darbību ietekmēja straujā Preiļu attīstība un jaunās pils uzcelšana 1860.gadā. Turpmāk luterāņu dievkalpojumi notika Preiļos. Pēc K.Grinera domām luterāņiem labvēlīgs (piešķīris telpas vecajā pilī) bija jaunais pils īpašnieks "bagātais Vāczemes kaufmans." Acīmredzot ar to tika saprasts Johans Heinrihs Fredriks, Preiļu pils īpašnieks 1866-1873.

Atsauces
  • Gruners, K. “Par latviešiem Dinaburgas draudzē.” Latviešu Avīzes. 1868. 11. (23.) septembris.