Latgales dati

2021. gada 15. aprīlis

No 2021. gada 15. aprīļa līdz 6. maijam Daugavpils Universitātes Humanitāro un sociālo zinātņu institūta Reģionālo studiju centra “Latgales Pētniecības institūts” pētnieki Tatjana Bogdanoviča un Uldis Vanags Latvijas Zinātnes padomes zinātnieku individuālā Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekta lzp-2020/2-0136 “Latgales baltvācieši sociāli etnisko attiecību kontekstā: 17. – 20.gs. sākums” (projekta vadītāja – pētniece Alīna Romanovska) ietvaros devās uz Baltkrieviju ar mērķi iepazīties ar arhīvu fondu materiāliem. Brauciena laikā tika apmeklēti Baltkrievijas Nacionālais Vēstures arhīvs un Vitebskas zonālais arhīvs. Rezultātā tika apkopoti materiāli no pieciem lielākajiem fondiem: Lietuvas metrikas, Plāteru-Zībergu dzimtas, Radzivilu dzimtas, Vitebskas guberņas žandarmērijas pārvaldes un Vitebskas guberņas muižnieku sapulces fonda. Šajos fondos glabājas 16. – 19. gs. dokumenti, kuru nozīmīga daļa sniedz vērtīgus datus par Latgales vēsturi. Savu uzmanību pētnieki fokusēja uz dokumentiem, kas liecina par vācbaltiešu darbību un to mantojumu Latgales teritorijā.

Komandējuma laikā izdevās atrast 16. – 17. gs. dokumentus un pasūtīt to kopijas. Šis laika posms Latgales teritorijā ir vismazāk pētīts, un vēsturnieku rīcībā ir tikai fragmentāras ziņas. Dokumentu kopijas tiks apkopotas, analizētas un publicētas mājas lapā https://latgalesdati.du.lv/ projektam lzp-2020/2-0136 veltītajā sadaļā. Ar LZP finansiālo atbalstu izdosies paplašināt publicēto vēsturisko avotu klāstu, kā arī ieviest zinātniskajā apritē jaunus dokumentus, kas ir liels solis uz priekšu Latgales vēstures un kultūras pētniecībā.

Fotogrāfijā ir skatāms dokuments no Baltkrievijas Nacionālā Vēstures arhīva f. KMF – 18, apr. 1, l. 105, lpp. 3 “Sigismunda III draudzes baznīcas dibināšanas apstiprinājums Dinaburgā” (17. gs. sākums).

Papildu informācija par vizīti:
Tatjana Bogdanoviča,
tatjana.bogdanoviča@du.lv

Papildu informācija par projektu:
Alīna Romanovska
alina.romanovska@du.lv

Dc3916d0ad26d84a54898ae6f0fc68ac46d904f0
B676a918a1eabc89d0cd352e9b0a11a3d791ff60
0b0b171a261c30a4739b795298217e17da7b46fb
7de5545dc4ab01dcd98ed97b955a36e3419767c6