Latgales dati

1920. gada 7. maijs

Šī datuma preses ziņa.
Latgales apriņķu pagaidu valdes jau noorganizētas visos apriņķos un darbojas pilnā sastāvā. Pašreiz apriņķu valžu sastāvs sekošs:
Daugavpili — priekšsēdētājs Jānis Grišāns un valdes locekļi Juris Pabērzs, Konstantins Muļķis, Staņislavs Ivbuls un Vladislavs Beinarovičs;
Rēzeknē — priekšsēdētājs Pēteris Zadvinskis un valdes locekļi Jezups Kindzuls, Povuls Laizāns un Varlarns Kuzņecovs; Augustā precizēti padomes locekļu pienākumi: Pauliņš - skolu lietas, Cakuls - medicīna, Broks - ceļi, pasts, telefons, Kozlovskis - kases lietas.
Ludza — priekšsēdētājs Boļeslavs Migliniks un valdes locekli Pēteris Svirževskis, Dmitrijs Aņisimovs, Jezups Soikins un Staņislavs Daudzišs. Iepriekšējais sastāvs (P. Lazdāns /pr-js, /locekļi P. Šadurskis, F. Smelters) atteicās no pienākumu veikšanas.
Augustā (12.08 - Daugavpils apr., 23.08. - Ludzas apr.). Latgales aprinkos notika delegātu sanāksmes, kuras ievēlēja apriņķa padomes.

Atsauces
  • “Ziņas no Latgales.” Baltijas Vēstnesis. 1920. 7. maijs.