Latgales dati

1905. gada 20. aprīlis

1905. gada 7. aprīlī pēc vecā stila
Šajā datumā Rīgā cenzors parakstīja atļauju izdot F. Kempa sastādīto ābeci "Lementars aba moza abece mozimlatvīšu barnim. Pyrma mociba lasit un rakstit."
Ābece izdota Cēsīs. Atkārtoti izdota 199?. gadā. To uzskata par vecāko saglabāto latgaliešu autoru ābeci. Ir ziņas par vismaz vēl trijām F. Kempa ābetēm (1900, 1900, 1901). Pagaidām tās nav atrastas; nav rasts arī apstiprinājums, ka tādas patiešām ir tikušas izdotas.
Līdz tam vismaz 32 ābeces latgaliski izdevuši cittautu autori.

Atsauces