Latgales dati

2006. gada 19. aprīlis

2006. gada 19. aprīlī izdots DU rektores v. i Irēnas Kaminskas rīkojums par DU LPI izveidi. Rīkojuma pamatā bija 2006. gada 27. februāra DU Senāta sēdes lēmums. Saskaņā ar pastāvošo likumdošanu zinātniskajā iestāde bija jābūt 5 zinātņu doktoriem. DU LPI nolikums tika apstiprināts DU Zinātnes padomes sēdē.
DU LPI sastāvā bija Henrihs Soms (vēstures doktors, direktora v. i.), Genovefa Barkovska (vēstures dokotore), Jānis Pokulis (pedagoģijas habilitātais doktors), Tālis Vigo Pumpurinš (vēstures doktors).
Jaunizveidotā institūtā pirmsākumi meklējami ārzemēs dibinātajā (1960. gada 2. jūlijā ASV, 1960. gada 2. augustā Vācijā) Latgaļu pētniecības institūtā un tā turpinājumā - sabiedriskajā organizācijā - Latgales pētniecības institūts kopš 1991. gada Daugavpilī.