Latgales dati

1890. gada 23. februāris

1890. gada 11. februārī pēc veca stila
Iespējams, ka tā bija draudzes gada pārskata sapulce.
No publikācijas laikrakstā "Mājas Viesis" var iegūt informāciju par draudzes dzīvi.
Galvenā aktualitāte toreiz bija līdzekļu vākšana topošai baznīcai. Draudzei esot 17.000 rbļ. Lai baznīcu pabeigtu vajagot vēl 8.000 rbļ. Bija piedāvājums pārdot esošo baznīcas īpašumā esošo granti. Dažiem bija iebildumi, jo tādu soli uzskatīja par galēju variantu naudas iegūšanai, vajagot gaidīt labāku grants cenu.
Draudzē darbojas skola un tiek atgoti divi skolotāji. Skolai izvietota kādā namā, kur notika arī minētā draudzes sapulce.
Draudzes lūgšanu nama uzturēšana prasa prāvus līdzekļus, jo jāiepērk malka. Uz to tiek ekonomēts, dievkalpojumi (ziemā?) nenotiek katru svētdienu, dievkalpojumu laikā bija ļoti auksts.
Raksta autors izsaka pesimistsku prognozi, ka jaunās baznīcas celtniecībā "paies vēl ilgs laiks".

Atsauces
  • “Vēstules un ziņojumi.” Mājas Viesis. 1890. 17. februāris.