Latgales dati

1890. gada 30. jūnijs

1890. gada 18. martā pēc vecā stila
Draudzes sanāksmē tās priekšnieks tika pilnvarots nopirkt baznīcas celtniecības vietu, sakārtot dokumentāciju atļaujas saņemšanai.
Ideja par baznīcas celtniecibu radusies pirms 20 gadiem. Galvenais šķērslis bija naudas trūkums.
Pēc preses ziņām Daugavpils draudzē toreiz bijis ap 1500 latviešu. Liela daļa tika nodarbināta uz dzelzceļa, daži bijuši labi situēti. Vāciešu skaits nav minēts, daļa latviešu runāja vāciski un uzskatija sevi par vāciešiem. Draudzes priekšnieks runāja abās valodās.
Vecā koka namā notikuši dievkalpojumi gan latviski, gan vāciski.

Atsauces
  • J. M. “No Dinaburgas.” Baltijas Vēstnesis. 1890. 18. jūnijs.