Latgales dati

1872. gada 4. maijs

Vecais stils
Dinaburgā darbu uzsākuši miertiesas (kr. мирой суд) 2 miertiesneši, pa vienam bija Krāslavas, Krustpls un Rušonas miestos,
Miertiesneši vienpersoniski iztiesāja mazsvarīgas civillietas un krimināllietas.
Pirmās lietas (10 krimināllietas, 12 civillietas) Dinaburgā iztiesātas 5. jūlijā (v. st.)

Atsauces
  • “No Dinaburgas.” Mājas Viesis. 1872. 5. augusts.