Latgales dati

2020. gada 26. jūnijs

Tehnoloģiju akadēmijā Rēzeknē, Informācijas tehnoloģiju promocijas padomes atklātā sēdē ANSIS ATAOLS BĒRZIŅŠ aizstāvēja promocijas darbu "Dabisko valodu automatizēta salīdzināšana" zinātnes doktora (Ph.D.) elektrotehnikā, elektronikā, informācijas un komunikāciju tehnoloģijās grāda iegūšanai.

Zinātnsikais vadītājs un konsultānti: Prof. Dr.sc.ing. Artis Teilāns, Prof. Dr.sc.ing. Pēteris Grabusts, Dr. sc. ing., pētnieks Lūkass Burģets, pētnieks Matīss Blumberģis

Oficiālie recenzenti: Rīgas Tehniskās universitātes prof., Dr.sc.ing. Egils Ginters; LU MII Mākslīgā intelekta laboratorijas vadītājs, Dr.sc.comp. Normunds Grūzītis, Baltkrievijas Nacionālās zinātņu akadēmijas Apvienotā informātikas problēmu institūta (ОИПИ НАН Беларуси) tehnisko zinātņu kandidāts Juris Gecēvičs (Гецевич Юрий Станиславович).

Atsauces