Latgales dati

1929. gada 12. februāris

Jēkabsons, Ē. (2003): " Nenoteikts stāvoklis robežas jautājumā saglabājās līdz 1929.gada februārim, kad Rīgā tika noslēgts Latvijas - Polijas tirdzniecības un kuģniecības līgums, kura konfidenciālais pielikums paredzēja naudas kompensāciju izmaksu bijušajiem Latgales un arī Ilūkstes apriņķa muižniekiem - Polijas pilsoņiem (līdz 1937.gadam Latvija izmaksāja Polijai visu paredzēto summu - 5 miljonus zelta latu).
Vienlaicīgi ar šo līgumu tika parakstīts arī protokols par robežas iezīmēšanu dabā un vienošanās par tiešu dzelzceļa satiksmi starp Latviju un Poliju. Polijas puse apņēmās kopīgi ar Latviju uzsākt valsts robežas noteikšanu, kas nozīmēja samierināšanos ar pastāvošo robežas stāvokli."

Atsauces