Latgales dati

1786. gada 27. jūnijs

1940. gadā laikraksta "Daugavas Vēstnesis" hronikā fiksēja šādu vēstures notikumu:
"27.06.1786. Grāfs Plāters un viņa māte nolīgst ar bīskapu Benislavsku, apsolīdamies ik gadus no muižas ienākumiem dot 180 rubļu skolas uzturēšanai pie Krāslavas klostera."

Atsauces
  • “KO RĪT PIEMINĒSIM.” Daugavas Vēstnesis. 1940. 26. jūnijs.