Latgales dati

1882. gada 21. augusts

Dibināta Ludzas Brīvprātīgo Ugunsdzēsēju Biedrība.
1927. gadā svinēja 45 gadu pastāvēšanas jubileju.
1922. gadā biedrības priekšnieks Miķels Bederšiekis un komandas komandiers Giršs-Jēkabs Gamze
1923. gadā valdes priekšsēdētājs Dr. M. Bedržickis, Komandas priekšnieks B. Jakobsons.
1924. gadā valdes sastāvs: Priekšnieks: M. A. Bedrzickis. Priekšnieka palīgs: J. Helmans. Sekretārs: I. M. Mozolevskis. Kasiers: I. P. Rudkovskis. Mantzinis: R. Emanuēls.Valdes locekļi: A. Davidovs. S. Zeifs. E. Zussers. Valdes locekļu kandidāti: M. Heimovičs. F. Steimans. I. Bersiks. Revizijas komisijas priekšsēdētājs: S. S. Gurevičs. Revizijas komisijas locekļi: N. Rutkovskis
un N. Borodulins. Revizijas komisijas kandidāts: R. Fonarevs un R. Sondags.
1940. gada janvārī valdes locekļi: Antons Kolužs, Eduards Medinieks un Rūdolfs Kalniņs.
1939. gadā priekšnieks kapt.-ltn. V. Frišmanis
1940. gada jūlijā priekšsēdētāja b. P. Ošups,

Atsauces
  • “Biedrību darbība.” Ugunsdzēsējs, 1924. Nr. 11., 178.lpp.