Latgales dati

1922. gada 12. jūlijs

Šīs dienas preses ziņa:
"Starptautisko karantina Daugawpiii.
Nedeļas sokumā Latwijā isaroda Tautu Savvinibas delegāts Dr. Normans Waits, lai kupigi ar myusu waldibas un Leitowas prikšstovvim status pi praktiskim dorbim pret sērgu iwesšo nu nu pad. Kriwijas. Leitowas prikšstowi nabeja isaroduši atsarunojut ar tu, ka wini naasut dūmojuši, ka Tautu Saw. prikšstoovis patišam atbrauks ut. Pamatigi apskatitas bejušos Daugavvpiļs kara slimnicas akas, kūrēs pat yudiņa wods un kanalizacija moz bojoti. Lai izbyuwetu šos akas pec jaunlaiku prasibom, byus wajadzigi leidz 30 milj. rbļ., kurus dus Tautu Sawiniba. Storpt. sērgu apkarošonas stacijas nudybynošonu Daugawpili war uzskatit par nudrušinotu. Ari Rēzeknes karantīnu na!ikwides."
Augustā prese ziņoja, ka karantinu ierīkos pie pilsētas kadreizējās vasaras laika kara slimnīcas izvietojumā. Karantīnā paredzēts ievietot uz 14 dienām no Krievijas iebraukošos Lietuvas un Latvijas bēgļus. Karantīnu bija paredzēts ierīkot 1922. gada beigās - 1923. gada sākumā. Bija izstrādāts projekts. Izbūves projekts skatīts starptautiskā sērgu apkarošanas konferencē Varšavā 1920. gada oktobrī.
1922. gada 21. oktobra preses ziņa: Daugavpilī karantīnas nebūs, jo mazinājusies bēgļu plūsma no Krievijas.

Atsauces
  • “Starptautiskā karantina Daugavpilī.” Latgalīts. 1922. 12. jūlijs.
  • “Daugavpils karantina.” Latgalīts. 1922. 16. augusts.
  • “Daugavpils karantinas stacija.” Latvis. 1922. 24. septembris.
  • “Daugavpils karantinas izbūve.” Latvis. 1922. 13. jūlijs.
  • “Karantinas Daugavpilī nebūs.” Sociāldemokrāts. 1922. 21. oktobris.