Latgales dati

1920. gada 18. janvāris

Dzelzceļa tilta atjaunošanā piedalījās 300 gūstekņu un tikpat daudz algotu vietējo civiliedzīvotāju. Starp būvē nodarbinātajiem gūstekņiem bija izcēlusies izsituma tīfa epidēmija, tāpēc tika uzcelts neliels hospitālis.
Tilta remontu pabeidza 1920. gada 16. maijā

Atsauces
  • Jēkabsons, Ē. Piesardzīgā draudzība: Latvijas un Polijas attiecības 1919. un 1920.gadā. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2007. 99.lpp.