Latgales dati

1920. gada 5. janvāris

5. janvārī Rīgā sakarā ar Daugavpils ieņemšanu notika karaspēka un manifestācija, kas pievērsa laikrakstu uzmanību. Laikraksti šīs manifestācijas aprakstus publicēja ar virsrakstiem “Daugavpils ieņemšanas svinības Rīgā” (Latvijas Sargs, 6.janv.), “Latgales lielo notikumu atbalsis Rīgā” (Baltijas Vestnesis, 6. janv), “Daugavpils ieņemšanas gadījumā” (Valdības Vēstnesis, 6. janv.”), kuru rakstos minētas galvenās aktivitātes – karaspēka vienību nostāšanās Aleksandra bulvārī garnizona priekšnieka pulkveža O. Asmana vadībā, kareivju un pārējo manifestantu došanās uz valdības namu, Ministru prezidenta K. Ulmaņa runa no valdības nama balkona Nikolaja ielā nr. 3, manifestantu došanās uz virspavēlnieka štābu, pie sabiedroto misijām un pateicības uzrunas. Preses sniegtajā K.Ulmaņa uzrunas tekstā Daugavpils nav minēta, toties Latgales atbrīvošanas cīņu pirmie panākumi novērtēti kā “svētki Rīgai un visai zemei” un virzība uz drīzu Satversmes sapulces sasaukšanu. (Valdības Vēstnesis, 6. janv.).