Latgales dati

1875. gada 5. jūlijs

1875. gada 23. jūnijā pēc vecā stila
Līksnas draudzes prāvests Kopecs lūdz dekānam palīgā latviski runājošus vikārus. Arguments - draudze esot ap 7000 locekļu, kuri gandrīz visi latvieši.

Atsauces
  • Brežgo, B. “Dažas ziņas par katoļu baznīcas stāvokli Latgalē 19. gs.” Izglītības ministrijas mēnešraksts, 1938. Nr. 5/6, 537.-553.lpp.