Latgales dati

1920. gada 15. marts

Tautas padomes sēde apstiprināja Soda likumu, kuru attiecināja uz Latgali. Likuma pamatā ir 1903. gada Krievijas Sodu likums, kuru grozītā veidā pieņēma arī visā Latvijā 1933. gadā.

Atsauces
  • “Likums par Kriewijas 1903. gada soda likuma ievešanu Latgalē.” Valdības Vēstnesis. 1920. 21 marts.