Latgales dati

2020. gada 8. jūlijs

Konsorcija mērķis ir saskaņot programmas, kopīgu zinātnisku attīstību un nodrošināt kvalitāti, stiprināt un sekmēt augstāko izglītību reģionālajās universitātēs, veidojot sabiedrības un darba tirgus vajadzībām atbilstošu vidi.
Memorandu parakstīja trīs universitātes, IZM, ZM, kā arī Liepājas, Jelgavas un Daugavpils pilsētu domes.
Daugavpils delegācijā Jelgavas pilī bija rektore Irēna Kokina un pilsētas domes priekšsēdētājs Prelatovs.

Atsauces