Latgales dati

1935. gada 24. februāris

Ludzā kara apriņķa pārvaldes telpās notika Latvijas aizsardzības biedrības Ludzas nodaļas pilna biedru sapulce, kuras dienas kārtībā paredzēta šīs nodaļas darbības pārtraukšana un pāriešana Latvijas aeroklubā.
Latvijas aizsardzības biedrības Ludzas nodaļu vadīja pulkv.-ltn. Mucenieks. Nodaļas 37 biedri ierosināja pāriet uz Latvijas Aeroklubu.
Jaunajā aerokluba valdē ievēlēja pulkv.-ltn. Mucenieku, kapt. Krūzi, Radzi, Obramu, Liepiņu, Korneli. Revīzijas kommisija Krezevski, Kalniņu, Kupferu, kand. Svenni, Konrādu.