Latgales dati

1952. gada 5. augusts

1952. gada 5. augustā CK birojs izskatīja ļaunprātības Grīvas rajonā, kur visa rajona priekšniecība bija izsaimniekojusi Kirova kolhoza resursus.
Kolhoza priekšsēdētāju Timperu notiesāja par kolhoza mantas izsaimniekošanu uz 15 gadiem.
Rajona izpildkomitejas priekšsēdētājam V. Ļešinam un viņa vietniekam M. Ļebedevam tika izteikti stingrie rājieni ar ierakstu un brīdinājumu.
Sekretāru Agafonovu, VDM rajona nodaļas vadītāju Jekimovski un Laucesas MTS politnodaļas vadītāju Surkovu atbrīvoja no amata un uzlikt stingro rājienu ar ierakstu.
Rajona partijas komitejas sekretārs Andrjuhins tika atbrīvots no amata un izslēgts no partijas,

Atsauces