Latgales dati

1941. gada 6. jūlijs

Pēc sarkanās armijas aiziesanas no pilsētas apbedījumos atrakti: Starp atraktajiem uzzīmētas šādas personas: Dr. P. Strūve, Dr'. V . Gavars, Dr. J. Jūrmalietis, virsmežz. A. Ķilps, inspekt. J. Pīlaps, skol. St. Rudovičs, inž. A. Zīle, vec. kārtībn. J. Silgalis, tiesu izp. J. Stumbergs, trīs brāļi Stivriņi, tirgot. A. Strautmanis, mežz. Lismanis, bankas darbin. P. Ciprušs un K . Sprukts, armijas ekon. veik. darbin. R. Ģēģeris un Grots, kārtībnieki A. Garuts un Brīvulis, šoseju un zemes ceļu 6. raj. darbin. J. Leimanis, būvniec. darbin. J. Terentjevs, J. Maskalans un J. Ķēniņš, Br. un VI. Voskani, O. Bungā, A. Salcevičs,
O. Zvērbuļš un Nolde