Latgales dati

2009. gada 30. oktobris

Saskaņā ar 2009. gada 30. oktobra LR Ministru Kabineta rīkojumu Nr. 746 „Par Labklājības ministrijas pakļautībā esošo valsts sociālās aprūpes centru reorganizāciju” Labklājības ministrijas padotībā esošās tiešās pārvaldes iestādes sociālās aprūpes centrs "Istra", sociālās aprūpes centrs "Kalkūni", sociālās aprūpes centrs "Kalupe", sociālās aprūpes centrs "Krastiņi", sociālās aprūpes centrs "Litene", sociālās aprūpes centrs "Lubāna" un sociālās aprūpes centrs "Mēmele" apvienotas Valsts sociālās aprūpes centrā „Latgale”, kurš ir visu minēto sociālās aprūpes centru funkciju, tiesību, saistību, mantas, finanšu līdzekļu, lietvedības un arhīva pārņēmējs.
Kopš 01.01.2010 Valsts sociālās aprūpes centra “Latgale” direktore Marīte Grigāne.

Atsauces