Latgales dati

1920. gada 19. janvāris

Prezidents Čakste: Atklājot Tautas Padomes septīto sesiju, es ieskatu par savu pienākumu šai brīdī aizrādīt, ka starp pēdējo Tautas Padomes sēdi un tagadējo, ir iesākusies mūsu Latvijas nedalāmas daļas Latgales atbrīvošana.
Šis pasākums ir veicies ar vis labākam sekmēm, paatiežoties mūsu varonīgai armijai. (Aplausi.) Līdz ar to mums iesniegts priekšlikums aizsūtīt sekošo apsveikumu Latvijas armijai (nolasa): Latgaliešu frakcija liek priekšā nosūtīt Latvijas armijai sekošo sveicienu: „Tautas Padome sveicina varonīgo Latvijas armiju un viņas virspavēlniecību ar uzsvaram lielinieku frontē un izsaka savu pareizību par pašaizliedzīgam sekmīgam cīnām, caur ko tiek atbrīvota Latgale un sasniegta visas latvju tautas apvienošana."

Atsauces