Latgales dati

1920. gada 17. aprīlis

Vēlēšanas norisinājās 17.-18.aprīlī. Vēlēšanu apgabala deputātu skaitu noteica pēc 1897. gada tautas skaitīšanas rezultātiem. Kopā bija jāievēlē 150 deputāti: 39 (Latgalē), 37 (Vidzemē), 26 (Kurzeme), 26 (Zemgale), 22 (Rīgā).
Vēlētāju aktivitāte vismazākā bija Latgalē (78,17%), attiecīgi 88,12% Zemgalē, 87,93% Kurzemē, 87,86% Vidzemē, Rīgā.84,11%

Pēc "Latgalīts": Latgolā uz Satvversmes Sapulci uzstoditas listes :
1. numurs žeidu, wysa 6 kandidāti.15 personas.
3. numurs social - d
2. numurs krivu, uzstoditas emokrātu, uzstoditas 27 personas, pirmā vitā Rainis, utrā Aspazija, trešā Skujiniks.
4. numurs Dorba savvinibas, uzstoditi 18 kandidāti; pyrmā vitā Jezups Trasuns, utrā Latgolas Apgobola pylnvvarniks A. Bērziņš, trešā školotojs P. Kotans un toļok cjiti latgališi un krivi.
5. numurs Latgolas apvinotu bezparteisku ļaužu grupas. Wysa 9 kandidāti, storp tim Eglits, Kretcers, Grunbergs, Saminš.
6. numurs žeidu sionistu, wysa 5 kandidāti, pyrmā vvitā doktors Gelmans.
7. numurs Agudas Izrael, par kandidātu uzstodits tagadējais Tautas Padumes luceklis Morduchs Dubins.
8. numurs Ludzas žeidu veletoju grupas, kai kandidāti uzstoditi Gurevič un Gamza.
9. numurs Latgolas Kristgos Zemniku Savvinibas un bezparteiskus. Uzstoditi 36 kandidāti; pyrmā vitā baznickungs F. Trasuns, utrā O. Turkopols, trešā P. Laizans. Šajā listē uzstoditi 4 baznickungi. Liste socas ar baznickuugu F. Trasunu un beidzas ar baznickungu P. Dzeni
10. numurs Letgolas Liaužu Partijas liste pyrmā vitā stovv Fr. Kemps un utrā Ružans Donots. Toļok krikvi un latviši.
11. numurs Latgolas Zemniku Partijas, pyrmā witā 0. Laizans,
12. numurs Poļu un mozgruntniku sawinibas listes. Pyrmā witā Skangels Nikolajs, utrā Salcewičs Julijans (pūls muižn.). Wysa 14 personu.
13. numurs Bezzemniku un mozzemniku Agrāros Sawinibas. Šimā sarakstā uzstoditi baltiši un kriwi, wysa 10 cylwaku. Trešā wita stow ļuti labi Latgolā pazeistamais Gurijs Silgickis, bet slavve šam cylwakam ir ļuti slykta, kaut kod jis pidariju pi pošom malnsymtniciskom organizacijom.
14. numurs Demokrātu Sawinibas liste, Pyrmā witā stow Latgales divizijas prikšniks pulkv. Berkis un pēdēja rakstniks K. Skalbe.

Atsauces
  • “Latgola.” Latgalīts. 1920. 18. marts.
  • 20. gadsimta Latvijas vēsture. Neatkarīgā valsts (1918-1940). / red. Bērziņš V. 2. sēj. Rīga: Latvijas Vēstures institūta apgāds, 2003. 154.lpp.