Latgales dati

1919. gada 18. janvāris

Versaļas pilī atklāta Pirmā Pasaules kara uzvarētājvalstu rīkota konference Parīzē ar mērķi noslēgt miera līgumus starp Sabiedrotajiem un sakautajām Centrālajām lielvalstīm.
Polijas delegācija 1919. gada 28. jūnijā piedāvāja savas valsts robežās iekļaut arī Latgali. Projektu aizstāvēja delegācijas loceklis, nacionālistiski noskaņotais Romāns Dmovskis (Roman Dmowski). Viņa uzskati nesakrita ar Pilsudska domām par Polijas valsts izveidi.

Ee140583df41fc306769530950348329120e603f
5a224aaa6ace135b106dca51b56f829f7fe4ef95