Latgales dati

1950. gada 1. aprīlis

„Rēzeknes linu fabrika” atklāta Zilupes ielā 111 tika Uzsākot savu darbību, fabrikai bija trīs galvenās nodaļas: ražošanas nodaļa, plānošanas nodaļa un grāmatvedība. 1987. gadā fabrikā darbojās jau 5 nodaļas: administrācija, galvenā ekonomikas nodaļa, izstrādes un tehniskās kontroles nodaļa, apgādes un nodrošinājuma nodaļa, grāmatvedība, centrālā fabrikas laboratorija.
1963. gada 1. oktobrī Rēzeknes linu fabrika tika apvienota ar Varakļānu linu fabriku. Apvienība tika pārdēvēta par „Rēzeknes apvienoto linu fabriku”. Tā pastāvēja līdz 1967. gada 1. jūlijam, kad ar Vieglās rūpniecības ministrijas pavēli Nr.282 Varakļānu linu fabrika atkal kļuva par patstāvīgu uzņēmumu. Savukārt Rēzeknes linu fabrika atguva savu sākotnējo nosaukumu. Tās funkcijās ietilpa linu sagatavošana un to pirmatnējā apstrāde.
Fabrika atkal tika pārdēvēta 1973. gada 31. augustā, kad ekspluatācijā tika nodots virvju vīšanas cehs. Tā kļuva par Rēzeknes linu virvju ražošanas apvienību. Kā juridiskai personai jaunais uzņēmums nodarbojās ar linu šķiedru un virvju-auklu izstrādājumu ražošanu.

1976. gada 1. jūlijā Rēzeknes linu virvju ražošanas apvienība tika pievienota Jelgavas ražošanas apvienībai „Latvijas lini” un kļuva par apvienības filiāli Nr.3. Filiāles statuss fabrikai pastāvēja līdz 1984. gada 9. oktobrim, kad tā atguva savu patstāvīgo statusu un nosaukumu „Rēzeknes linu fabrika”.

Pēc Latvijas Republikas atjaunošanas 1991. gada 26. jūlijā ar Latvijas Republikas Lauksaimniecības ministrijas pavēli Nr.138 „Par valsts uzņēmumu pārdēvēšanu un statūtu apstiprināšanu” tika reģistrēts jauns Latvijas Republikas valsts uzņēmums „Valsts Rēzeknes linu fabrika”. Līdz pat savas pastāvēšanas beigām Rēzeknes linu fabrika mainīja pakļautību tikpat strauji kā iepriekšējā periodā. Sākotnēji tā līdz 1991. gada 26. jūlijam turpināja atrasties Valsts agrorūpnieciskās komitejas pakļautībā, tad tā nonāca Lauksaimniecības ministrijas pakļautībā. Bet kopš 1993. gada 1. augusta tas bija Zemkopības ministrijai pakļauts uzņēmums. Fabrika turpināja linu sagādi un pārstādi, garās un īsās linu šķiedras ražošanu, virvju un iesaiņojuma auklu ražošanu, kodeļas ražošanu, linu vatelīna ražošanu, nodrošināja linu pārstrādes blakus produktu realizāciju, kā arī realizēja iedzīvotājiem pakulas, spaļus akmeņogļu izdedžus un piedāvāja transporta pakalpojumus.

Taču šajā laika posmā uzņēmums saskārās ar jaunām problēmām. Tā 1995. gadā uzņēmums strādāja tikai vienā maiņā, jo pilnīgai uzņēmuma noslogošanai trūka izejvielu. Vienīgi aukliņu cehs strādāja trīs, bet vatelīna cehs – divās maiņās, jo pēc to produkcijas bija pieprasījums. 2001. gada 17. oktobrī Rēzeknes linu fabrika tika likvidēta.

Atsauces
  • Baiba Pazāne. “Rēzeknes linu fabrika.” https://www.facebook.com/LNarhivs/ (13.02.2020).
  • “Pabeigta Rēzeknes linu fabrikas būve.” Komunists (Liepāja). 1951. 24. augusts.