Latgales dati

1954. gada 24. aprīlis

Emigrācija presē pirmā publikācija par Latgales dzejas antoloģiju.
Alberta Sprūdža fonda izdevums. Sakārtojis Aleksis Rubulis. Saturā Fr. Trasuna, Fr. Kempa, A. Eglāja, A. Rupaiņa, K. Plencinieka, A. Adamāna, A. Sprūdža, M. Andžānes, N. Neikiānieša, Madsalu Jāņa, J. Klīdzēja, M. Skujas, Fr. Murāna, J. Soikāna, A. Rubuļa, R. Mūka, A.Spoģa v. c. dzejnieku darbi. Mag. iur. A Rubuļa plašs parskats par latgaļu vēsturi un rakstniecību. Noslēgumā leģenda.
Izdevumā Jāņa Stroda ilustrācijas.

Atsauces
  • “Sludinājumi.” Latvija Amerikā. 1954. 24. aprīlis.
A69b2b101ddb3a6559bc6a85b885023f8aaf4f70
013e2d54387f3642621d120a8f60942d52270d52
82f5d3e82e708d303590c621c86b66ac37567e83
7d61570d5b99bd23e917b9a240f787e28098bc6b