Latgales dati

1968. gada 25. oktobris

Izdots PSRS Augstākās Padomes Prezidija Dekrēts par komjauniešu un jauniešu lielo ieguldījumu ķīmiskās šķiedras rūpnīcas celtniecībā, aktīvo darbu jaunatnes audzināšanā un sakarā ar VĻKJS 50. gadadienu apbalvot Latvijas PSR DAUGAVPILS PILSĒTAS KOMJAUNATNES ORGANIZĀCIJU ar DARBA SARKANĀ KAROGA ordeni.

Atsauces
  • Latvijas komjaunatnes vēsture dokumentos. 1917-1970. Rīga: Liesma, 1973. 329. lpp.