Latgales dati

1944. gada 23. janvāris

1943. gada 29. jūlijā publicēts Kamaldnieka aicinājums pārreģistrēties Daugavpils bijušajiem aizsargiem.
Par pulka komandiera palīgu iecelts apriņķa priekšnieka palīgs apsardzības lietās kapt. Ernests Groskops.
1. bataljonā — pol. kapteinis Aleksandrs Cešļa
1. bataljona territorija aptver Daugavpils pilsētu, Naujenes, Višķu, Līksnas, Nīcgales, Kalupes un Biķernieku pagastus,

2. bataljonā — kapt. Grīnmams, iespējams Kārlis Grīnmanis

2. bataljona teritorija — Līvānu un Preiļu pilsētas, Līvānu, Rudzētu, Preiļu, Vārkavas, Aglonas, Izvaltas, Aulejas un Kapiņu pagastus

3. bataljonā — kapt. Jānis Pūriņš.
3. bataljona territorija — Krāslavas pilsētu, Krāslavas, Indras, Skaistas, Dagdas, Asūnes, Robežnieku un Ezernieku pagasti.

Par pulka saimniecības priekšnieku iecelts Daugavpils pilsētas vecākais rez. leitn. Jānis Niedra, par pulka vecāko aizsardzi — mag. pharm. Zelma Lapaine, pulka vecāko ārstu — Dr. Ilmārs Tepfers, pulka veterinārārstu — Pēteris Leimanis, pulka apmācības vadītāju virsn. Jānis Turks, kulturālo lietu vadītāju — tautskolu inspektors Pēteris Svikšs un par pulka ieroču virsnieku polic, leitn. Jānis Circenis.
Par Nīcgaies aizsargu nodaļas priekšnieku iecelts Kārlis Brūveris, aizsardžu pulciņa priekšnieci — Aldona Poče,
Višķu pagastā — Francis Zarāns un Anna Vaivode,
Krāslavas pilsētā un pagastā — Aleksandrs Šiliņš un Berta Vecais,
Aglonas pagastā — Jēkabs Baško un Marija Leipča,
Kapiņu pagastā — Pāvils Kolušs un Berta Komendo,
Izvaltas pagastā — Jānis Stivriņš un Anna īkauniece,
Dagdas pagastā — Pēteris Pastors un Juzefa Beitāne,
Kalupes pagastā — Augusts Vanags un Antoņina Dubrovska,
Līksnas pagastā — Jānis Kokins un Kristīne Šmite.

Atsauces
  • “Gataviem sargāt savas un kaimiņu sētas.” Daugavas Vēstnesis. 1944. 28. janvāris.