Latgales dati

1863. gada 22. janvāris

Ar Latvijas PSR Līvānu rajona darbaļaužu deputātu Padomes izpildkomitejas 28.08.1959. lēmumu Nr.182 dibināta septiņgadīgā Līvānu bērnu mūzikas skola.
1993. gadā skola pārceļas uz jaunām telpām Raiņa ielā 4.
Ar Līvānu pilsētas domes sēdes lēmumu 16.04.1996. protokols Nr.39 –1 skola pārdēvēta par Jēkaba Graubiņa Līvānu mūzikas skolu.
Līvānu mākslas skola ir izveidojusies 1988. gadā uz esošās tēlotājmākslas studijas bāzes kā interešu izglītības iestāde.
2011. gadā notika mākslas skolas reorganizācija – ar 29.11.2010.Līvānu novada domes sēdes lēmumu 22-28 “Par profesionālās ievirzes izglītības iestāžu reorganizāciju”Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas skolai tika pievienota Līvānu Mākslas skola, izveidojot Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skolu.
2019. gada 23. novembrī skola atzīmēja 60 gadu jubileju.

Atsauces