Latgales dati

1920. gada 10. janvāris

Kārsavas staciju ieņēma Partizānu pulka 1. bataljons Jāņa Vīndedža vadībā. Iegūtas trofejas - 4 lokomatīves, 110 vagoni un daudz ieroču.
Tā laika presē ievietots frontes ziņojums, ka Kārsava ieņemta 11. janvārī.

Atsauces
  • Kripens, A. “Latgales atbrīvošana.” Lāčplēsis, 1934.11. novembris, 18.-21.lpp.