Latgales dati

2019. gada 25. oktobris

Ligijas Purinašas dzejas krājums “Sīvīte” ir autores debijas krājums, kurā apkopoti vairāk nekā 80 teksti, kas tapuši apmēram piecu gadu laikā.
Krājumu izdod biedrība “Hronologeja”, biedrība dibināta 2019. gadā, lai veicinātu kultūrizglītību, latgaliešu rakstu valodu, izdodot dažādus izdevumus par Latgali un Latgales vēsturi. Iecerei par grāmatu tapt reālai palīdzēja Latgales kultūras programma. Dzejas krājuma radošā komanda ir četras sievietes: pati autore Ligija Purinaša, krājuma redaktore Ilze Sperga, korektore Laura Melne un ilustratore Ilze Gailāne. Ligijas debijas krājuma motīvs sieviete, tā ir autores atklāšanās gan kā dzejniecei, gan sievietei.

Atsauces
3826e1fdd47e66c727f1dd6e109a9e5fa6fc9b3c