Latgales dati

2019. gada 10. oktobris

Būvniecības valsts kontroles birojs, piedaloties visiem būvniecības procesā iesaistītajiem dalībniekiem, pieņēma ekspluatācijā Daugavpils 12. vidusskolas ēku Jelgavas ielā 30A, Daugavpilī. Būvdarbi objektā veikti Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 4.2.2.0/17/I/058 „Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas vispārējās izglītības iestādē Jelgavas ielā 30A, Daugavpilī” ietvaros. Ģenerālais būvuzņēmējs SIA “BORG” laicīgi pabeidza būvdarbus objektā. Autoruzraudzību objektā veica SIA “Lūsis V” un būvuzraudzību nodrošināja SIA “Rem Pro”. Daugavpils 12.vidusskolas ēkai Jelgavas ielā 30A ir nosiltināta fasāde, nomainīti logi, nosiltināts un nomainīts jumta segums, veikti iekštelpu remontdarbi, uzstādīta ventilācija ar rekuperāciju, atjaunota apkures sistēma un uzstādīts LED apgaismojums.