Latgales dati

1975. gada 11. aprīlis

Mākslas dienas ilgst no 11. apriļa līdz 22. aprilim. Šajās laikā dibinata Mākslinieku savienības Daugavpils organizācija. Valdes priekšsēdētājs Kārlis Dobrājs.
Rīkotas izstādes:

1971. gada marts - Liepājā.
1971. gada aprīlis - I Daugavpils profesionālo mākslinieku izstāde.
1974. gada 14. aprīlis - III Daugavpils profesionālo mākslinieku izstāde Daugavpilī
1975. gada augustā - Jelgavā.
1976. gada novembrī - Rīgā. Veltīta mākslinieku grupas piecgadei.
1978. gada februārī - Liepājā.

Atsauces
  • Krūmiņš, G. “Viesos daugavpilieši.” Darba Uzvara (Jelgava). 1975.08.22.
  • Bērziņš, J. “Daugavpiliešu māksla Rīgā.” Rīgas Balss. 1976.11.18.
  • Mekšs, E. “PASAULE-JAUNO MĀKSLINIEKU SKATĪJUMĀ.” Avangards, Daugavpils. 1974.04.18.
  • Sondore, A. “Mākslinieku dienas Daugavpilī.” Avangards, Daugavpils. 1971.04.13.