Latgales dati

1940. gada 9. jūnijs

Ieplānoti pasākumi (presē dēvēti par Latgales izrīkojumu nedēļu):
9.-16. jūnijs. Jersikas un Dignājas pilskalnu atradumu izstādes un Valsts mākslas muzeja nodaļas atklāšana Valsts vēsturiskā muzejā, Daugavpils nodaļas telpās, Saules ielā 5/7.
9. jūnijs. Tēlotājas mākslas izstādes atklāšana 16. pilsētas pamatskolā, Saules ielā 5.
10.-16. jūnijs. Filmas «Zvejnieka dēls» izrādes Dzelzc. biedrības kinoteātrī.
10.-18. jūnijs. Darba centrāles aroda izvēles izstāde, Plūdoņa gatvē 24.
11.—15. jūnijs. Militāru orķestru un karavīru koru koncerts Dubrovina dārzā. Koncertu sākums plkst. 20.
13. - 18. jūnijs. Pīkst. 13. Mājizstrādājumu izstādes - tirgus atklāšana I Daugavpils valsts ģimnāzijā, Vadoņa ielā 32.
13.-18. jūnijs. Tūrisma nodaļas skate «Pazīsti dzimto zemi», Vadoņa ielā 32.
14. jūnijs
Plkst. 17 Latviskoto tērpu skate, AEV kafejnīcā.
Plkst. 19 Rakstnieku I vakars, Kr. Valdemāra ielā 37.
Plkst. 20 Teātra izrāde — «Jaunaudze», Daugavpils pils. teātrī.
14.-17. jūnijs. Daugavpils sieviešu un vīriešu arod skolu darbu izstāde. Saules ielā 6.
14.—-20. jūnijam. Veselības veicināšanas biedrības negadijumu novēršanas skate darbā «Sargi sevi», Lāčplēša ielā 10/12.
15. jūnijs
Plkst. 17 Pilsētu futbola sacīkste Daugavpils - Rēzekne un dziesmu svētku komitejas un mājizstrādājumu izstādes dāvāto balvu izcīņa vieglatlētikā.
Plkst. 19 Rakstnieku II vakars, Kr. Valdemāra ielā 37.
Plkst. 20 Tautas tērpu godalgošanas akts, Vienības nama koncertzālē.
Plkst. 20.30 Teātra izrāde — «Jūras vilki» — Daugavpils pilsētas teātrī.
Plkst. 22.10 Solistu un simfonisks koncerts, Vienības nama koncertzālē.

16. jūnijs.
Pīkst. 10.00. Svinīgi dievkalpojumi visu konfesiju baznīcās.
Plkst. 11,35 Karaspēka parāde, Daugavpils parādes laukumā.
Pīkst. 14.30. Dziedātāju un orķestrantu gājiens uz Stropu mežu.
Pīkst. 16.30. Dziesmu svētku atklāšana un koncerts.
Plkst. 22.30 Uguņošana un dejas svētku laukumā.
Plkst. 23 Teātra izrāde — «Skabarga sirdī», Daugavpils pilsētas teātrī.
17. jūnijā.
Plkst. 17 Latviskoto tērpu skate, AEV.
29. jūnijs. Pēterdienā Dziesmu svētku atskaņas koncerts Jersikas pilskalnā.