Latgales dati

1956. gada 23. decembris

Šī datuma preses publikācija: Tautas izglītības nodaļas
skolu inspektors F. Lasis vēstulē laikrakstam "Ļeņina Karogs" aicina veidot novadpētniecības muzeju Preiļos. Arguments - jau ir savākti interesanti vēsturiskie materiāli. Tā Preiļu 1. vidusskolā vēstures pulciņš skolotājas b. Grišānes vadībā savācis monētas, vēsturiskus materiālus par Preiļu senatni, kas sniedzas līdz 1382. gadam. Skudrīšu 7-gadīgā skola senlatviešu kapu vietā savākusi arheoloģiskos atradumus no XII—XIII gadsimtam. Dažādi materiāli ir ari Niedru 7-gadīgajā un citās skolās.
1985. gada 1. janvārī dibināts Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejs.

Atsauces
  • Lasis, F. “Preiļiem vajadzīgs savs novadpētniecības muzejs.” Ļeņina Karogs (Preiļi). 1956. 23. decembris.