Latgales dati

2019. gada 30. jūnijs

Izvietota Dagdas novadā. Pēdējā mācību gadā skolā mācījās 30 bērni pamatizglītības programmas 1.- 9. klasē, skolā strādāja 13 pedagogi.
Andzeļu pamatskolas direktores pienākumu izpildītāja Ināra Krauliša.

Atsauces