Latgales dati

1957. gada 2. februāris

Šī datuma preses ziņa (raksta autors Staņislavs Broks): Daugavpils kultūras namā nr.1. (tag. teātris) top etnogrāfisks uzvedums "Vakarēšana latgaļu zemnieku sētā". Uzvedumam izmantoti latgaliešu tautas dziesmu un deju motīvi, pasakas, mīklas. Uzveduma literāro uzmetumu uzrakstījusi Daugavpils rajona novadpētniecības muzeja zinātniskā līdzstrādniece Regīna Paukšte, ko tālāk apstrādājusi rīdziniece dzejniece Skaidrīte Kaldupe. Kultūras nama instruktore Tekla Locika uzvedumu pārveidoja latgaliešu valodā. Dejas iestudētāja Anna Keiviša.
Muzikālo apdari veidojis jaunais komponists Aldonis Kalniņš. Tērpus darināja kultūras nama šūšanas un piegriešanas pulciņš Elizabetes Paukštes vadībā. Mūzikas režisors Staņislavs Broks. Uzvedumu iestudēja aktieris Daugavpils teātra aktieris Nikolajs Osmolovskis.
Uzvedumā piedalās etnogrāfiskais ansamblis (32 dalībnieki), koris, solisti, teicēji, deju grupa un simfoniskais orķestris.

Atsauces
  • Broks, St. “Pieaug jaunu pašdarbības kolektivu skaits.” Padomju Daugava (Daugavpils). 1957.03.14.
  • “Vakarēšana latgaļu zemnieku sētā.” Literatūra un māksla. 1957. 2. februāris.