Latgales dati

1944. gada 27. jūlijs

Kaujās par Daugavpili krita ap 2500 (2 536) Sarkanās armijas kareivju. Kaujas par Daugavpili iemūžinātas pieminekļos:
Sarkanarmieša galva, izvietota Garnizona kapos Sila ielā, pirms tam - pie iebraukšanas pilsētā no Rīgas puse.
Obelisks (toreizējā Sarkanarmijas ielā)
Karadarbības rezultātā (ieskaitot arī 1941. gada kaujas) tika iznīcināta 85 % pilsētas. Šis fakts kādreiz bija fiksēts informatīvajā plāksnē, kas bija izvietota Daugavpils dzelzceļa stacijā.
Atzīmējot šos notikumus, padomju armijas Augstākais virspavēlnieks Staļins izdod pavēli par karaspēka daļu apbalvošanu un svētku salūtu Maskavā.
No vācu puses Daugavpils aizstāvēšanās kaujās iesaistīta 16. armijas 225. divīzija (komandieris ģenerālleitnants Valters Rize (13.12.1892 - 21.07.1965).

Atsauces
9c28eeb84ac2d710387e45eed49a7ea9301a69df
C757454d8f62f2693097386beb587d5701ac4a2c
3b49b2596d16701d1f2af05a43c60e75957710a5