Latgales dati

1939. gada 5. maijs

Vairāki Latvijas laikraksti vienlaicīgi publicē rakstu ar nemainīgu saturu "Sodīti kaitīgu ziņu paudēji":
"Pēdējās nedēļās mūsu uzraudzības iestādes atklājušas, ka vairākiem Latgales sabiedriskiem darbiniekiem piesūtīti daži sacerējumi ar tendenciozu Latgales apstākļu notēlojumu un nepamatotām ziņām par valsts iestāžu rīcību. Par šo sacerējumu autoru pienākts Rīgā dzīvojošais un partiju laikos pazīstamais inž. F. Kemps, kas par saviem palīgiem sacerējumu izplatīšanā pieaicinājis Rīgā dzīvojošos ierēdņus A. Armani, P.Ikaunieku un A. Avišanu. Minētās personas aizturētas un savā pārkāpumā atzinušās. Pārkāpuma iniciators F. Kemps izteicis nožēlošanu par savu kļūmīgo soli un paskaidrojis, ka rīkojies bez kāda ļauna nolūka.
Reizē ar šo lietu policija noskaidrojusi, ka A. Ārmanis un P. Ikaunieks sarīkojuši bez prefekta atļaujas sanāksmi, kurā runāts par F.Kempa sacerējumu saturu. Minētā sanāksmē bez Armaņa un Ikaunieka vēl piedalījušies: St. Švekers, V. Rasnačs, P.Gilučs, St. Rasnačs, A. Ancāns un V. Radzikovskis.
Izziņa minētās lietās nobeigta un Rīgas prefekts ar savu lēmumu sodijis vainīgās personas administratīvā kārtā: F. Kempu, A. Armani, P. Ikaunieku un A. Avišanu par sabiedrībai kaitīgu ziņu paušanu katru ar 3 mēnešiem arestā, bet par piedalīšanos neatļautā sapulcē — St. Švekeru un V. Rasnaču katru ar 1 mēnesi, P. Giluču un St. Rasnaču katru ar 2 nedēļām un A. Ancānu un P. Radzikovski katru ar 1 nedēlu arestā."
Minētā lieta arhīva dokumentos figurē kā "Dzelzs leģiona" lieta. Tajā bijis iesaistīts arī Jānis Turkopuls, pie kura veikta kratīšana.

Atsauces
  • “Sodīti kaitīgu ziņu paudēji.” Latgales Vēstnesis. 1939. 5. maijs.
  • “Sodīti kaitīgu ziņu paudēji.” Brīvā Zeme. 1939. 5. maijs.
  • ANSPAKS, A. “Jāni Turkopulu atceroties.” Ļeņina Karogs (Preiļi). 1989.10.19.
  • “Sodīti kaitīgu ziņu paudēji.” Rīts. 1939. 5. maijs.
  • “Sodīti kaitīgu ziņu paudēji.” Latvijas Kareivis. 1939. 5. maijs.
  • “Sodīti kaitīgu ziņu paudēji.” Zemgales balss. 1939. 5. maijs.
  • “Sodīti kaitīgu ziņu paudēji.” Valdības Vēstnesis. 1939. 5. maijs.
  • “Sodīti kaitīgu ziņu paudēji.” Kurzemes vārds. 1939. 5. maijs.