Latgales dati

1944. gada 6. oktobris

Daugavpils sieviešu "Saules" arodskola pārveidota par četrgadīgu lietišķās mākslas vidusskolu. Skola izvietota vecajās telpās Saules ielā 6/8, kurās vācu laikā bija darba birža.
Mācības noris trīs nodaļās - aušanas, šūšanas un pedagoģiskā māksla. Turpmāk cerēts atvert arī metalapstrades un keramikas nodaļas. Paredzamais audzēkņu skaits - 170. Kopējais skolas darbinieku un skolotāju skaits - 250.
Skolas direktore Elizabete Paukšte, kas skolā strādāja jau kopš 1928. gada.
Laikraksta "Padomu Jaunatne" korespondenei E. Paukšte izteicās, ka skolas sagatavošanā palidzību sniedzis Latvijas PSR mākslas ansamblis un tā diriģents, vēlākais konservatorijas rektors Jānis Ozoliņš (1908–1981). Iestajeksāmenos paīdzējis Marčusins ?
Laikrakstā 5. oktobrī bija sludinājums, ka skolai vajadzīgi latviešu valodas, vēstures un zīmēšanas skolotāji.
1944. gada 6. oktobris bija piektdiena. Šajā dienā sākās mācības arī Daugavpils mūzikas skolā. Citviet norādits, ka mācības lietišķās mākslas vidusskolās sākās 9. oktobrī, pirmdienā. Pirms tam publikācijās minets 1. oktobris kā mācību gada sākums Daugavpls mākslas skolās.
Citi fakti no skolas pēckara vēstures:
1946. gadā uzņemti audzēkni šādas nodaļās: koktēlniecības, mākslas aušanas, mākslas šūšanas, keramikas, mākslas pedagoģiskajā, rokdarbu pedagoģiskajā.
1948. gada skolas audzēkņu grupa apmeklēja Maskavu un Puškina Mākslas muzeju.
1948. gada skolas audzēkņi un pasniedzēji gatavoja tautas tērpus Dziesmu svētkiem (1948. gadā notika Pirmie Padomju Latvijas dziesmu svētki).
1948. gada Dziesmu svētkos piedalījās sieviešu koris ar 70 dalībniecēm.
1948. gadā skolas audzēkņi iekārto Daugavpils jauno mākslinieku izstādi.
1948. gadā Rīgā mākslas skolu audzēkņu izstādē atzinību gūst Daugavpils mākslas skolas absolventes J. Savickas paklājs „Līgo'.
1950. gada Dziesmu svētkos piedalās skolas jauktais koris (70 dalībnieki) diriģentes Valentīnas Butānes vadībā, kas tolaik bija mūzikas skolas audzēkne.
1958. gadā Latgales kultūras nedēļas ietvaros Rīgā Makslas muzejā notiek bijušo Daugavpils mākslas skolas audzēkņu salidojums. Pasākuma koordinators Jānis Murāns.

Atsauces
  • EGLAJS, E. “LATVJU MĀKSLA DZĪVO.” Cīņa. 1944.10.17.
  • Krastiņa. “Dzimtenei un latvju kultūrai.” Padomju Jaunatne. 1944. 11. novembris.
  • Zviedris, O. “Atjaunojas mācības Daugavpils mākslas skolās.” Cīņa. 1944. 28. septembris.